Pályázat az Újhegyi sétány megújítására és helytörténeti múzeum kialakítására a Füzér utcában

2013. 05. 28. – kobanya.info

A Kőbányai Önkormányzat két részt kíván venni a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal által meghirdetett  “Tér_Köz” nevet viselő pályázaton. A kerület az Újhegyi sétány komplex megújításával, illetve a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum és közösségi tér kialakításával kíván pályázni. A Kőbányai Önkormányzat várja a civil szervezetek és kőbányai lakosok javaslatait, ötleteit a pályázat előkészítéséhez és megvalósításához.

A Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdetett a főváros közösségi tereinek fejlesztésére: közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására. Pályázatot az egyes kerületi önkormányzatok nyújthatnak be, projektgazdaként együttműködve a helyi magánszférával, civil szervezetekkel és a helyi közösség tagjaival.

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelyek keretében
– a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, ami így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol;
– a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján;
– innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre;
– a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti;
– az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész.

A helyi kezdeményezésekre vonatkozó javaslataikkal a civil közösségek a kerületi önkormányzatokhoz fordulhatnak. A pályázatokat a helyi önkormányzatok nyújthatják be legkésőbb július 31-ig. A részletes pályázati kiírás letölthető a www.budapest.hu honlapról.

A projektekről részletesen:

Újhegyi sétány komplex megújítása

A komplex közterületi programok célja, hogy a projektgazda önkormányzatok a közterületeken olyan városmegújító projekteket indítsanak be, amelyben több koncentrált fejlesztési elem összehangoltan erősíti egymást. A megvalósuló fejlesztés révén a közterület új használati tartalommal kell, hogy bővüljön.
– A közterület értéknövelő megújítása, használhatóságának és környezeti minőségének javítása
– Új, közösségi használati tartalommal bíró köztéri elemek elhelyezése (pl. közösségi fórum, játszótér, sportterület, alkalmi piac stb.)
– A közterülethez kapcsolódó épületek, helyiségek, alulhasznosított ingatlanok teljes vagy részleges megújítása, funkcionális bővítése

A komplex programok esetében elvárás, hogy az önkormányzatok fejlesztései széleskörű együttműködéssel valósuljanak meg, és ennek érdekében a helyi partnerek között együttműködési megállapodás jöjjön létre. A projektgazda önkormányzat a projekt megvalósításába bevont partnerek számára a forrást továbbadott (közvetett) támogatás formájában is biztosíthatja (pl.: nonprofit szervezetek, civil közösségek, egyházak számára).

A Kőbányai Önkormányzat az „A” jelű pályázati alkomponensre az Újhegyi sétány komplex megújításával kíván pályázni. Az Önkormányzat várja mindazon magánszemélyek, civil szervezetek, egyházak jelentkezését, akik szívesen részt vennének a sétány megújításában, hogy ötleteik révén újra megtelhessen élettel Kőbánya legnagyobb lakótelepének „főutcája”.

Kérik, hogy a terkoz@kobanya.hu e-mail címre szíveskedjen elküldeni az alábbiakat:
A.) Szervezet esetén:
– elérhetőségei
– tevékenységének rövid bemutatása
– megvalósult program vagy esemény, amelynek előkészítésében, megvalósításában részt vettek
– projektötletek az Újhegyi sétány megújítására vonatkozóan (szöveges javaslatokat maximum 2 oldal terjedelemben kérik, várják továbbá egyéb formátumú javaslatokat is pl. szabadkézi rajz, fotómontázs stb.)
B.) Magánszemély esetén:
– elérhetőségei
– projektötletek az Újhegyi sétány megújítására vonatkozóan (szöveges javaslatokat maximum 2 oldal terjedelemben kérjük, várunk továbbá egyéb formátumú javaslatokat is pl. szabadkézi rajz, fotómontázs stb.)

Az e-mail tárgyában szíveskedjen feltüntetni, hogy „A” jelű pályázat. Az e-maileket 2013. június 9-ig (vasárnap) várják. A legjobb projektjavaslatokat az Önkormányzat beépíti a pályázatába, és a támogatás elnyerése esetén a javaslattevő szervezetekkel közösen megvalósítja azokat.

Interaktív helytörténeti múzeum, valamint nyílt közösségi tér kialakítása a Füzér utca 32. szám alatti ingatlanban 

A közösségi célú városrehabilitációs programok olyan kisléptékű, innovatív projektek, amelyek a helyi közösségek együttműködésének erősítését szolgálják városmegújítási eszközökkel. A pályázat keretében támogatható továbbá az alulhasznosított területek, épületek és helyiségek átmeneti hasznosítása, melynek célja, hogy lehetőséget teremtsen a spontán jelentkező városi folyamatok számára, a hely adottságainak kihasználására és a helyszín felértékelődésére.

A Kőbányai Önkormányzat az „B” jelű pályázati alkomponensre a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlannal kíván pályázni, interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakításával. Az Önkormányzat várja mindazon magánszemélyek, civil szervezetek, egyházak jelentkezését, akik szívesen részt vennének a Füzér utca 32. szám interaktív helytörténeti múzeummá és nyílt közösségi térré alakításában, hogy ötleteik révén újra megtelhessen élettel Kőbánya történelmi központja.

Kérik, hogy a terkoz@kobanya.hu e-mail címre szíveskedjen elküldeni az alábbiakat:
A.) Szervezet esetén:
– elérhetőségei
– tevékenységének rövid bemutatása
– megvalósult program vagy esemény, amelynek előkészítésében, megvalósításában részt vettek
– projektötletek a Füzér utca 32. szám interaktív helytörténeti múzeummá és nyílt közösségi térré alakítására (szöveges javaslatokat maximum 2 oldal terjedelemben kérik, várják továbbá egyéb formátumú javaslatokat is pl. szabadkézi rajz, fotómontázs stb.)
B.) Magánszemély esetén:
– elérhetőségei
– projektötletek a Füzér utca 32. szám interaktív helytörténeti múzeummá és nyílt közösségi térré alakítására (szöveges javaslatokat maximum 2 oldal terjedelemben kérik, várják továbbá egyéb formátumú javaslatokat is pl. szabadkézi rajz, fotómontázs stb.)

Az e-mail tárgyában szíveskedjen feltüntetni, hogy „B” jelű pályázat. Az e-maileket 2013. június 9-ig (vasárnap) várják. A legjobb projektjavaslatokat az Önkormányzat beépíti a pályázatába, és a támogatás elnyerése esetén a javaslattevő szervezetekkel közösen megvalósítja azokat.

 

 

 

Az eredeti cikk az alábbi linken elérhető:

http://www.kobanya.info/index.php/koezoesseg/item/10272-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-az-%C3%BAjhegyi-s%C3%A9t%C3%A1ny-meg%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra-%C3%A9s-helyt%C3%B6rt%C3%A9neti-m%C3%BAzeum-kialak%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra-a-f%C3%BCz%C3%A9r-utc%C3%A1ban