Tér_Köz – Kossuth tér

2015. – sagra.hu

 

 
Tér_Köz – Kossuth tér
tervpályázat 1. díj
Kossuth tér környezetrendezése, köztér, kávézó, galéria
Budapest, XVIII. kerület Kossuth Lajos tér
2011-2015

 

2011-ben a Kossuth Lajos tér rendezésére kiírt ötletpályázaton pályaművünk első díjat nyert, melynek folytatásaként a koncepciótervünkkel a Budapest XVIII. kerület Önkormányzat a Tér-Köz pályázaton sikeresen vett részt és támogatást nyert a megvalósításra.A koncepció kilakításánál a szándékainkat a hely szelleme és a kor szelleme kíséri.Fontosnak tartottuk az olyan kialakítás létrehozását, amely elősegíti a közpark élettel való megtöltését, a közösségi funkciók erősítését. A Rerrich Bélaáltal tervezett parkrésznek az iskola illetve a Református templom tengelyében lévő útjaihoz szervesen kapcsolódik a déli térrész mai, kortárs építészetieszközök használatával tervezett kialakítandó területe. A közpark a térkialakításával az Üllői út felé “városiasodik”. A közpark fás, ligetes tere alkotja atérrendszer közösségi magját oly módon, hogy átmenetet teremt és ezzel szerves egységet hoz létre az Üllői úttal, a kapcsolódó közterekkel ésa Rerrich-féle parkkal. A kialakítás finoman igazodik a kialakult fő közlekedési irányokhoz, befogad és elosztja a forgalmat. A “közösségi tér” fás, ligeteskialakítása révén, ülőfelületeivel, virágágyásaival, kávézójával és teraszaival egy befogadó, barátságos, maradásra ösztönző hely, mely arányostérkínálatával alkalmas közösségi élet színterévé válni.A tér déli szegletében helyezkedik el a fő közlekedési irányból bevezető, a szegélyező zöldfelület szélére feszített áttört pavilonépület. A pavilon tömegétüvegfalú, átlátható tömegek és fedett nyitott teraszok alkotják. A pavilonban közösségi galériát, kávézót, nyilvános illemhelyet és raktárat – mely azépület mellett felállítható szabadtéri szinpadot kiszolgáló helyiségként ill. kerti bútorok tárolására szolgál – alakítottunk ki. A pavilon fontos térképzőelem, funkciójával és építészeti kialakításával fontos szerepet játszik a tér hétköznapi közösségi életében.Az épület szervesen kapcsolódik a térhez és a kávézó kültéri fogyasztótereként szolgáló faburkolatos teraszhoz illetve a szabadtéri szinpadfelállítására is alkalmas területhez is. A térburkolat a kerület híres művésze Kondor Béla egy 1963-as grafikájának motívumait kölcsönzi.A burkolat síkjában megjelenő emberfigurák finoman utalnak a városi létre és a tér közösségformáló szerepére.www.archdaily.com

 Az eredeti cikk az alábbi linken elérhető:
http://www.sagra.hu/kossuth%20ter.htm